Seniorrådgivar

Sondre Strandskog Arnesen

Arbeids- og kompetanseområde

Jobber i 2023/24 med oppdragsforskning innen innføring av skolemåltid for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementetved ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (HVL). Prosjektside

Publikasjonar

 • Competency framework for development of Research Data Support Services

  Kvale, Live Håndlykken, Sarre, Aili, Ostrop, Jenny, Pharo, Nils, Stangeland, Elin, Sundstøl, Shea Allison, Bochynska, Agata, Arnesen, Sondre Strandskog, Bertheussen, Lene Elisabeth, Enerstvedt, Kjersti Hasle (2023)
 • Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.undervisningen: Praktiske spørsmål og etisk refleksjon.

  Andreassen, Helene N., Arnesen, Sondre Strandskog, Bertheussen, Lene Elisabeth, Ebeltoft, Nini, Ekanger, Aysa, Faber, Hege Charlotte, Grote, Michael, Lönn-Stensrud, Jessica, Lorentz, Marta, Låg, Torstein, Moltubakk, Stine Thordarson, Seland, Eli Heldaas, Strøm, Herman, Sundstøl, Shea Allison, Søvik, Margrethe Bakstad (2022)
 • Kompetanse for forskningsdatastøtte i fag- og forskningsbibliotek

  Kvale, Live Håndlykken, Bertheussen, Lene Elisabeth, Bochynska, Agata, Good, Matthew, Stangeland, Elin, Enerstvedt, Kjersti Hasle, Ostrop, Jenny, Pharo, Nils, Sarre, Aili, Arnesen, Sondre Strandskog, Sundstøl, Shea Allison, Goncharenko, Igor (2022)
 • Competency Framework for research data services in Norwegian libraries

  Kvale, Live Håndlykken, Bochynska, Agata, Sarre, Aili, Stangeland, Elin, Ostrop, Jenny, Enerstvedt, Kjersti Hasle, Bertheussen, Lene Elisabeth, Pharo, Nils, Sundstøl, Shea Allison, Arnesen, Sondre Strandskog (2022)
 • Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte i UH-bibliotek

  Kvale, Live Håndlykken, Bochynska, Agata, Stangeland, Elin, Sarre, Aili, Arnesen, Sondre Strandskog, Goncharenko, Igor, Ostrop, Jenny, Pharo, Nils (2022)
 • Å nå ut til stipendiatene der de er – ved egen pc. Undervisning via Skype for business

  Mjør, Kåre Johan, Seland, Eli Heldaas, Arnesen, Sondre Strandskog (2020)
 • "Giving something back to society" Et etnografisk studie av Teach First

  Arnesen, Sondre Strandskog, Korsnes, Olav (2010)