Høgskulelektor

Stig Riise Pettersen

Arbeids- og kompetanseområde

Eldreomsorg, aldersdemens, omsorgsteknologi, rehabilitering.

Underviser i

Eldreomsorg, aldersdemens, omsorgsteknologi, rehabilitering, grunnleggende sykepleie, praksisveiledning kommunehelsetjenesten.