Instituttleiar

Tarald Seldal

Arbeids- og kompetanseområde

Tarald Seldal arbeider som instituttleiar og førsteamanuensis i økologi ved institutt for miljø- og naturvitskap. Seldal forskar på korleis plantenes kjemiske forsvar påverkar plante-dyr interaksjonar. Hovudfokus har vore på korleis plantenes forsvar påverkar populasjonssyklusar hos smågnagarar og insekt. Saman med kollega ved instituttet, ved NMBU og ved Rutgers University i New Jersey studerer Seldal korleis klimaendringar påverkar blåbærplantens kjemiske forsvar og kva følgjer dette kan få for økosystema. Ei svekking av plantens kjemiske forsvar kan få store negative følgjer for plante-dyr interaksjonar slik som pollinering og førekomst av skadeinsekt og plantesjukdomar, noko som kan redusere verdas matproduksjon. Siste artiklar:

Hegland, S.J., Seldal, T., Lilleng, M.S. & Rydgren. K. (2016). Can browsing by deer in winter induce defence responses in bilberry (Vaccinium myrtillus)?.
Ecological Research 31: 441-448. 

Seldal, T., Hegland, S.J., Rydgren, K., Rodriguez-Saona, C. & Töpper, J. (2017). How to induce defense responses in wild plant populations? Using bilberry (Vaccinium myrtillus) as example. Ecology and Evolution, DOI: 10.1002/ece3.2687

Benevenuto, R.F., Hegland, S.J., Töpper, J.P., Rydgren, K., Moe, S.R. Rodriguez-Saona, C. & Seldal, T. (2018). Multiannual effects of induced plant defenses: Are defended plants good or bad neighbors?. Ecology and Evolution 1-11. DOU: 10 1002/ece3.4365

Underviser i
  • Glaciers and Ecology
  • Botanikk
  • Climate Change Ecology
Forskar på
  • Plante-dyr interkasjonar
  • Plante kommunikasjon
  • Planteforsvar
Forskargrupper