Førsteamanuensis

Thomas Ewen Daltveit Slettebø

Arbeids- og kompetanseområde

Historiker med interesse for politisk kultur, historiebruk og historiografi i tidlig moderne tid (ca. 1500-1800). 


 

Underviser i
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
 • Master i samfunnsfagsdidaktikk
Forskar på
 • Ludvig Holbergs forfatterskap
 • Historiografi, minnekultur og historiebruk i tidlig moderne tid
 • Politisk kultur i Norden i tidlig moderne tid
 • Forestillinger om befolkning i Europa i opplysningstiden
 • Den lange fredstiden i Danmark-Norge på 1700-tallet

Utvalde publikasjonar

 • Eneveldets jubelfester

  (2017)
 • Holberg's authorial personae

  (2017)
 • Reformasjonsjubileum i eneveldets tegn

  (2017)
 • Presten under press : tradisjon og modernitet i norske presters prekener våren 1814

  (2014)
 • Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historieskrivning i jubelprekener fra 1700-tallet

  (2014)