Førsteamanuensis

Thomas Ewen Daltveit Slettebø

Arbeids- og kompetanseområde

Historiker med interesse for politisk kultur, historiebruk og historiografi i tidlig moderne tid (ca. 1500-1800). 


 

Underviser i
  • Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn
  • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
  • Master i samfunnsfagsdidaktikk
Forskar på
  • Ludvig Holbergs forfatterskap
  • Historiografi, minnekultur og historiebruk i tidlig moderne tid
  • Politisk kultur i Norden i tidlig moderne tid
  • Forestillinger om befolkning i Europa i opplysningstiden
  • Den lange fredstiden i Danmark-Norge på 1700-tallet