Førstelektor

Thomas Owren

Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, individuell tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for deltakelse, sosial rettferdighet. Ordinære bedrifters evne til å inkludere ansatte med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre.

Underviser i
 • Vernepleie
Forskar på
 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsvne

Publikasjonar

 • Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

  (2022)
 • How may healthcare and social workers contribute to dismantling disabling barriers?

  (2022)
 • How may healthcare and social workers contribute to dismantling disabling barriers?

  (2022)
 • Kollegaers læringsprosesser overfor ansatte med utviklingshemming

  (2022)
 • Terapeutisk lyging i demensomsorg

  (2022)
 • Hvordan tilrettelegge for personer med utviklingshemming på ordinære arbeidsplasser?

  (2021)
 • Utviklingshemmede ansatte i ordinære bedrifter - en studie av sju bedrifters inkluderingsarbeid

  (2021)
 • Vernepleiere er også sosialarbeidere II

  (2021)
 • Lokal kunnskapsutvikling

  Linde, Sølvi, Owren, Thomas (2020)
 • Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

  (2020)
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

  (2020)
 • Gapet mellom ideologi og praksis

  (2020)
 • Oppmerksom tilstedeværelse

  (2020)
 • Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng

  Owren, Thomas, Berge, Ulf (2020)
 • Faglig skjønn i tjenesteyting. Tre struktureringsnivåer

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Innledning

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Inviterende og insisterende praksiser

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Vernepleiefaglig teori og praksis - sosialfaglige perspektiver, 2.utgave

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

  (2019)
 • Nine Rules of Engagement: Reflections on Reflexivity

  (2019)
 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2019)
 • Nevrodiversitet: å akseptere autistisk annerledeshet

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2019)
 • Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

  Owren, Thomas, Haugland, Silje (2018)
 • Coping With Work: Redefining relations between work life and society

  Owren, Thomas, Helmersen, Migle (2018)
 • Mellom vilje og valg – en drøfting av tjenesteyternes handlinger og begrunnelser i fire eksempler på insisterende praksis

  Linde, Sølvi, Owren, Thomas (2017)
 • Steiner for brød – igjen?

  (2016)
 • Dørmatten og ryddetrangen - tanker om det sedvanliges makt i omsorg på tvers av funksjonsmessige forskjeller

  (2015)
 • Et perspektiv på autisme, tilgjengelighet og universell utforming

  (2015)
 • «Vi som har intellektuell funksjonsnedsettelse må kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting». Intervju med Ola Larsson og Annika Ronneland i Riksföreningen Grunden

  Owren, Thomas, Owren, Bente (2014)
 • Rupert og brannstiftingen – glimt fra en risikovurdering

  (2013)
 • Neurodiversity: accepting autistic difference

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2013)
 • Når ordinære omgivelser hindrer og hemmer: sensoriske vansker hos personer med autismespekterdiagnoser.

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2013)
 • Om personalkompetens

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2012)
 • Else skal på NAV - om psykisk lidelse og begrepet funksjonshemming

  (2011)
 • En faglig handling

  (2011)
 • Et blikk tilbake

  (2011)
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

  (2011)
 • Mangfold og grenser

  (2011)
 • Myndiggjøring og kritisk refleksjon

  (2011)
 • Sosial helse og funksjon

  (2011)
 • Spørsmålet om makt

  (2011)
 • Innledning

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Inviterende og insisterende praksis

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Lokal kunnskapsutvikling

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Vernepleiefaglig teori og praksis - sosialfaglige perspektiver

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Vernepleierens arbeidsmodell

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • «Else skal på NAV» : om psykisk lidelse og begrepet funksjonshemming «Else Goes to NAV» : on Mental Illness and the Term Disability

  (2010)
 • «Get in Touch!» : en introduksjon til Phoebe Caldwell og metoden Intensive Interaction

  (2010)
 • Studio III : Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

  (2010)
 • Noen betraktninger om brukerråd, empowerment og samfunnsarbeid : et faglig essay

  (2008)
 • Ut over det vanliges tyranni : tre vernepleiefaglige essays

  (2008)
 • En autistisk mann, to sjøstøvler, og tre konstruksjoner av risiko : et faglig essay

  (2007)
 • Om grensene mellom håndledelse og dytting

  (2007)
 • To år med ART i Arendal

  (2007)
 • Ut over det vanliges tyranni : et faglig essay

  (2007)
 • Psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemning : et atferdsanalytisk skråblikk

  Owren, Thomas, Moldestad, Ørjan (2007)
 • Struktur og selvbestemmelse : Tilrettelegging av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming eller autisme

  (2004)