Seniorrådgivar

Thorbjørn Martin Kaland

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsfelt

Ekstern undervisning ved FIN (EVU)

Kompetanseområder

 • Geologi (kvartær, petroleum, geomorfologi)
 • Petroleumsteknologi (boring, brønn, feltutvikling)
 • Fjernstyringsteknologi
 • Integrerte Operasjoner
 • Skred (snø, jord, grunnstabilitet) 
 • Dykking

Erfaringsområder

 • ​​​​​​​Olje og energi
 • Naturforvaltning
 • Arealplanlegging
 • Naturvern og friluftsliv

Vevside: https://promshuset.no

Utdanning

 • Cand.Scient, geologi, UIB
 • Uniped/forskningsveiledning, UIB

Aktive verv

 • Norsk geologisk forening, styremedlem
 • Programkomite for Nordisk Geologisk Vinterkonferanse
 • Society of Petroleum Engineers, styremedlem
 • Programkomite Sub Surface Petroleum Conference
 • Redaktør, Geonytt
 • Redaksjonsmedlem, Sti & Varde
 • Redaktør, Naturen

 Aktuelle bøker

 • Spor i stein - jordkloden vi skaper (2021)
 • Spor i is - Istider, isbreer, landskap og klima (2023)
Underviser i

Boring/brønnteknologi og geologi (UIB)

Forskar på

Fagbokforfatter i geologi

Utvalde publikasjonar

 • Industry - Academia - Contribution to Energy Transition

  Kaland, Thorbjørn Martin (2024)
 • Oppdagelsen av istidene endret geologenes blikk for alltid

  Kaland, Thorbjørn Martin (2023)
 • Milepæler i livets utvikling

  Kaland, Thorbjørn Martin (2023)
 • Arven etter Esmark

  Kaland, Thorbjørn Martin (2023)
 • Istidenes oppdager

  Kaland, Thorbjørn Martin (2023)