Seniorrådgivar

Tina Veronica Bjørk

Tina Veronica Bjørk
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 166

Arbeids- og kompetanseområde

Fakultetsrådgjevar ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Arbeidsoppgåver:

-  Oppfølging og utarbeiding av rapportering (årshjul), handlingsplanar og strategiar i fakultetet. 

- Sekretær for leiarmøte FØS, ID-møte og Fakultetsråd.

- Førebuing av høyringssaker.

- Strategisk kompetanse og bemanningsplanlegging.

- Bistå med planlegging/organisering av fellesaktiviteter i fakultetet.

- Analyse og utgreiingsarbeid.

Utdanning:

Lektor i historie med tilleggsutdanning i jus og engelsk