Assisterande instituttleiar

Tom Rune Kongelf

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er assisterende instituttleder ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT) på fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI). Funksjonsansvaret mitt er fagene norsk, engelsk og matematikk i grunnskulelærerutdanningen 5-10 på campus Sogndal, Bergen og Stord.

Jeg har en doktorgrad i matematikkdidaktikk fra UiA og har jobbet i UH-sektoren siden 2001.

Forskar på

Lærebøker i matematikk, algebra og problemløsning.