Rådgivar

Tora Myklebust Optun

Tora Myklebust Optun
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3045

Arbeids- og kompetanseområde

Eg jobbar med rådgjeving og innhaldsproduksjon. Eg er oppteken av å sjå på korleis ein kan fortelje gode historiar om interessante funn, metodar og folk og har eit spesielt fokus på korleis ein forme historiar for å nå ut i sosiale medier. 

Eg har jobba kulturjournalist og teatermeldar. Eg har master i estetiske studier frå Universitetet i Oslo, og før eg vart tilsett ved Høgskulen på Vestlandet arbeidde eg med kommunikasjon på Den Nationale Scene.