Seniorrådgivar

Trude Vengen Jensen

Arbeids- og kompetanseområde

Teamleder studieveiledere,  Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

Studieveiledere har ansvar for veiledning av studenter, kvalitetsarbeid og saksbehandling og som teamleder jobber jeg på tvers av campus Bergen, Stord og Sogndal.

Jeg er kontaktperson for opptak, er medlem av brukerutvalg for K2, campus Bergen og oppfølging av studenter covid-19.

Jeg har tidligere som del av stilling ved høgskolen  vært sekretær for arbeidet med å utforme nye retningslinjer for Master grunnskolelærerutdanning og har tidligerer  vært Eksamensansvarlig Hib, Avdeling for lærerutdanning.

Er utdannet kommunal planlegger med fordypning i offentlig rett og arbeidsrett.