Høgskulelektor

Valborg Kløve-Graue

Arbeids- og kompetanseområde

 

-Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar(PPU-Y), pedagogikk og yrkesdidaktikk

- Framtidas skule - Kompetansar i 21. århundre (Industri 4.0 & 21. st. century skills for BA, EL & TiP)

-Garden som lærestad/Inn på tunet

 

Underviser i
  • Pedagogikk
  • Yrkespedagogikk
  • Yrkesdidaktikk
Forskar på
  • Framtidas skule, kompetansar i det 21.århundre(Industri 4.0& 21.st Century Skills for BA, EL og TIPntury Skills for BA; EL og Tip
  • Relasjonen mellom Staden og mennesket i undervisningssammenheng
Forskargrupper