Førsteamanuensis

Yaliso Yaya Balla

Arbeids- og kompetanseområde

Seksjon for Global Helse og Rehablitasjon 

Underviser i

Master in Healthy Ageing and Rehabilitation

 

Forskar på

Mødre og nyfødtebarn helse i Etiopia (NORHED-II prosjekt)

Internasjonalt aldringsstudie (GPHA)

Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)

Publikasjonar