Professor

John Roger Andersen

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser på bachelor, master og PhD. Han har ein PhD i sjukepleievitskap frå 2011 innan tematikken "helserelatert livskvalitet før og etter fedmekirurgi". Leiar forskingsingruppa Folkehelse, livsstil og overvekt som er ei strategisk satsing som vert driven av Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet.

Akademisk CV i ORCiD

Publikasjonar (Google Scholar)

Underviser i
 • Bachelor i sjukepleie
 • Master i samhandling innan helse- og sosialtenester
 • Diverse kliniske vidareutdanningar (vitskapsteori og metode)
 • Er hovudrettleiar og medrettleiar på doktogradsprosjekt
Forskar på
 • Helse og livskvalitet før og etter fedmebehandling
 • Helse og livskvalitet før og etter behandling for kronisk losjesyndrom
 • Helse, meistring og livskvalitet etter innlegging av stomi
 • Demens og stress & mental helse hos pårørande
 • Fysisk aktivitet, helse, læring og livskvalitet hos barn og ungdom
 • Aktiv transport og folkehelse
 • Diverse tema knytt til utdanning og sjukepleieutøving
 • Kosthald og risiko for hjarte og karsjukdom
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle