Universitetsbibliotekar

Marianne Nesbjørg Tvedt

Arbeids- og kompetanseområde

Bistår med systematisk litteratursøking i samband med bl.a. kunnskapsoversikter og -oppsummeringer.

Underviser i
  • Litteratursøking