Førsteamanuensis

Øivind Andre Strand Aase

Øivind Andre Strand Aase
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4059

Arbeids- og kompetanseområde

Mine arbeidsområder inkluderer finansregnskap, skatt og avgift for næringsdrivende. 

Jeg har en mastergrad i regnskap og revisjon fra NHH, og en PhD-grad fra Institutt for foretaksøkonomi fra samme institusjon.

I avhandlingen min studerer jeg effektene av en viktig revisjonsreform i 2011. Som følge av reformen kunne små aksjeselskap (AS), som tidligere var underlagt lovpålagt revisjon, velge bort revisjon. Overordnet er konklusjonene i avhandlingen at 1) revisjonsreformen har hatt betydning for de aktuelle selskapene ved at revisjonsbeslutningen kan bygge på selskapsspesifikke vurderinger. 2) Det påvises ikke noen vesentlige og konsistente negative effekter på regnskapskvaliet eller skatteetterlevelse blant selskapene som velger bort revisor. Analysen er basert på data fra Skatteetaten i perioden 2006 til 2015. Innføring av terskelverdier for lovpålagt revisjon av små aksjeselskap i Norge virker totalt sett å være en velfungerende reform.

Jeg har tidligere jobbet som statsautorisert revisor.

 

Underviser i

BØA117 Finansregnskap med analyse

ØKB2008 Skatte- og avgiftsrett 2

ØKB3117 Videregående finansregnskap

Forskar på

Regnskapskvalitet og skatteetterlevelse blant næringsdrivende