Emerging Risks from Smoldering Fires

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2015 - Desember 2020