Tverrprofesjonell samhandling

Utvikling av nettbaserte tema innan velferdsutdanning

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2014 - Juni 2016

Finansieringskjelder

Diku

Totalbudsjett

1250000

Prosjektsamandrag

Prosjektet skal utvikle, initiere, prøve ut og etablere nettstøtta utdanningsopplegg med fokus på tverrprofesjonell samhandling, som videreutdanning for lærere og praksisveiledere, og som tema i profesjonsutdanninger i velferdssektoren.