Kommunal tilrettelegging for installering og bruk av smartdusj i hjemmet - muligheter og betingelser

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

August 2015 - Oktober 2015

Finansieringskjelder

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Totalbudsjett