Robotic Assistance in Personal Hygiene for ActivE Living

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Mai 2015 - Mars 2016

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

397000 NOK