National testing data in Norwegian Class rooms: used to improve student performance or a deadlock for teachers work?

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforskning

Internt prosjekt

Prosjektperiode

Juni 2016 - Oktober 2017