Muskelskjelettplager-utbredelse, omfang og konsekvenser for pasienter med vedvarende vestibulær hypofunksjon

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Doktorgradsprosjekt

Prosjektperiode

Desember 2019 - Desember 2023