Religiøs praksis i skole og samfunn

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvendt forskning

Pedagogisk utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Mars 2017 - Januar 2020