Konseptualiseringa av tilhøvet mellom fagkunnskap og praksis i debattar om norsk lærarutdanning.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Oktober 2017 - Desember 2019