Human Maritime Autonomy Enable (HUMANE)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

April 2018 - April 2021

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

12020000