HUMANE

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

April 2018 - April 2021

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

12020000 NOK

Prosjektsamandrag

HUMANE – Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har utviklingen av autonome skip vært i stor grad teknologi drevet, med lite fokus på menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Autonome skip hevdes ofte å redusere menneskelige feil, mens i virkeligheten beveger problemet seg med mennesket fra skip til land, og forskjellige mennesker vil gjøre forskjellige feil - med muligens mer alvorlige konsekvenser. Videre vil autonome skip sannsynligvis kreve endringer i forskrifter og økt oppmerksomhet mot nettverkssikkerhet om det skal lykkes.

Det er mange prosjekter innenfor feltet autonome skip som ser på teknologi og økonomi. Dette prosjektet søker imidlertid å løse fire viktige åpne problemer. Det er de menneskelige og operative komponentene i forhold til:

1. Hardwarepålitelighet og nettverkssikkerhet

2. Menneskelige ferdigheter, kompetanse og kunnskap

3. Juridiske konsekvenser

4. Organisasjons- og jobbdesignutfordringer

 

Det tar lengre tid å forandre organisasjoner og ferdighetsgrunnlag enn å gjøre tekniske endringer, og derfor må dette tas med i betraktning tidlig. Vi må finne en måte å forutsi og forberede oss slik at vi kan bistå de forventede effektene og unngå eller minimere uventede og uønskede effekter. En system- og humanfokusert tilnærming er nødvendig. En kombinasjon av prognoser og simulering av scenarier vil bygge en helhetlig fremstilling av «mulige fremtider» og gi innsikt i hvordan man skal håndtere og forberede seg på dem.

Resultatene inkluderer:

  • Økt kunnskap på et systemnivå, hva endres når autonomi blir introdusert?
  • Forslag til løsninger på identifiserte utfordringer
  • Metoder for prediksjon og støtte til organisasjoner som ønsker å forberede seg på en autonom fremtid

 

Hvor kan kunnskapen brukes?

  • Innovasjon og teknologiutvikling (skipsdesign, hard- og software)
  • Rederier, operatører mfl
  • Reguleringsrammer nasjonalt og internasjonalt
  • Standardiseringsorganisasjoner
  • Klassifisering og forsikringsselskaper
  • Maritim utdanning og opplæring