Proton CT

Partikkelterapi er fremtidens kreftbehandlingsmodalitet. Dette utsagnet er nå blitt et faktum som også er anerkjent i Norge og det er allerede satt i gang omfattende planleggingsarbeid for å få til et slikt senter også i Bergen.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Februar 2016 - August 2020

Prosjektsamandrag

Ladde partikler har store fordeler over mer konvensjonelle terapimodaliteter basert på bruk av høyenergetiske røntgenstråler. Ladde partikler deponerer mest energi i et avgrenset område i vev og dermed tillater mer målrettet behandling. En fordelaktig konsekvens av dette, er at det avsettes mye lavere stråledoser i friskt vev og mye høyere stråledoser i svulsten. En stor ulempe derimot er at det er store usikkerheter knyttet til bestemmelse av rekkevidden til slike partikler i vev. Disse usikkerhetene har også betydelige konsekvenser for behandlingsplanlegging. Disse reflekteres i utvidet behandlingsmarginer som skal sørge for at det avsettes nødvendige stråledoser i svulsten. Et uunngåelig resultat er da at det avsettes også uønsket stråledose i friskt vev som øker risikoen for sen effekter.

Det ville derfor vært en stor fordel å kunne utvikle nye avbildningsmodaliteter som kunne gi direkte målinger av rekkevidden til ladde partikler i vevet, enten i sann-tid eller før/etter en behandling.

I dette prosjektet som er finansiert av Bergen Forskningsstiftelse og Høgskulen på Vestlandet, vil vi utvikle en ny partikkeldetektor med høy antall piksler som skal kunne måle posisjonen, retningen og energien til protoner. Protoner med høye energier kan traversere gjennom pasienten og måling av de ovennevnte parametere vil kunne tillate nøyaktige bestemmelser av rekkevidden til ladde partikler i vevet.