Idémesterskap for studenter - Vinn 10 000 kroner!

Meld deg på HVLs Idémesterskap 25. - 29. mars 2019 og skap løsninger for bærekraftige bygninger og fremtidens by!

HVL Idémesterskap «Skap løsninger for bærekraftige bygninger og fremtidens by»- er en innovasjonskonkurranse i samarbeid med PropTech Innovation-klyngen.

Idémesterskapet er en lavterskel idékonkurranse for studenter fra alle fagretninger på HVL og andre interesserte studenter.

Bli med du også!

Førstepremie: 10.000 kroner

Se arrangement på Facebook. 

Program

Mandag 25. mars, kl. 15:00–18:00

Kick-off! Bedrifter presenterer problemstillinger, gruppeinndeling, foredrag om Design Thinking. Matservering. 

Sted: Rom F223, Kronstad.

Onsdag 27. mars, kl. 16:00–19:00

Idéverksted og veiledning.
Matservering.

Sted: Fabrikken studentinkubator, Fabrikkgaten 5

Fredag 29. mars 2019, kl. 17:00–23:00

FINALE: Pitching, prisutdeling og festmiddag.

Sted: Fabrikken studentinkubator, Fabrikkgaten 5

 

Utfordringer fra bedrifter

BOB:

BOB ønsker å bygge boliger tilpasset morgendagens samfunn. Hvordan vil et «Smarthus» være om 3-5 år?

Hvordan kan BOB i fremtiden tilby sine medlemmer nye relevante produkter og tjenester gjerne ved bruk av ny teknologi, som kan bidra til å beholde eksisterende medlemsmasse og tiltrekke seg nye medlemmer/kunder? Hvordan skape fremtidens boligbyggelag?

BKK:

Spillvarme

Ulike industrivirksomheter genererer spillvarme som i dag slippes ut til luft. Eksempler på dette er overskuddsvarme fra kjøling av datasentre og landstrøm i Bergen Havn. Landstrøm til skip generer 3MW spillvarme som resultat av omforming til riktig frekvens og spenning

Hvordan kan slik spillvarme utnyttes? Og hvem vil stå som mottaker når effekttilskuddet er så lite forutsigbart?

Høytemperert varmepumpe

De fleste varmepumpene leverer stort sett ikke temperaturer høyere enn 60 grader, finnes det en løsning som kan levere 80 grader?

Områdeløsninger og mikronett

Prosumentene kommer! Energiforbrukerne både produserer og konsumerer selv. De deler sitt overskudd med nabobygg og lader elbilen på vindmølle-/solcellestrøm. Lagringsteknologi utvikles videre og snur om på kjente sammenhenger.

Hvordan kan dagens nettregime utfordres og utformes slik at det lettere går an å selge egenprodusert elektrisitet i nabolag?

Hva skjer når fasade- og takprodukt produserer energi gjennom integrerte solcelleprodukt?

Hvordan blir energiproduserende bygg del av omgivelsene sine hvor en samspiller med det eksisterende kraftnettet? Hvordan kan vi få dette til på en god måte som tjener storsamfunnet?

Kommunikasjon og bevisstgjøring

Kraftbransjen opplever at kunder og forbrukere ikke alltid har noe sterkt forhold til terminologien som benyttes når det er snakk om energi og energibruk. 

Dette synliggjør et behov for å endre måten energi kommuniseres på ved å bruke begreper og størrelser som forbrukere enklere kan forholde seg til. For eksempel kan en benytte x antall kilometer med el-bil for å angi størrelsen på et solcelletak, eller grader celcius for å angi mengde energi nødvendig for oppvarming.

På hvilken måter kan en enklere kommunisere energi til kunder og forbrukere? Hvordan kan dette benyttes til bevisstgjøring rundt eget forbruk?

 

 

 

 

Tips til presentasjon/pitch

Presentasjonen eller pitchen som skal fremføres på finaledagen bør gi juryen og publikum svar på følgende punkter:

 • Hva er behovet/utfordringen?
 • På hvilke måter løses behovet/utfordringen i dag?
 • Hva er deres idé?
 • Hvorfor er deres idé en bedre løsning? Eventuelt hva gjør deres idé god?

I tillegg er det positivt om gruppen kan si noe om hvordan idéen kan bli nyttiggjort/realisert. 

 

Idémesterskap 2019

Om Proptech Innovation


Påmelding

Påmeldingsfrist to dager før kick-off!

Du har mulighet til å melde deg på individuelt eller i team.

Vi anbefaler 3 - 5 personer i hvert team. 

Påmelding

Er du HVL-student i Sogndal, Førde, Haugesund eller Stord og ønsker å delta? Send ein e-post til studentinnovasjon@hvl.no. Vi lagar grupper på campus, og dekker reise til finale og kickoff (kickoff kan også bli streama).

Hva er idémesterskapet?

 • Idémesterskapet er en lavterskel idékonkurranse for studenter fra alle fagretninger på HVL og andre interesserte studenter
 • Konkurransen har en varighet på én arbeidsuke (5 dager)
 • På kick-off dagen vil aktører innen offentlig og privat næringsliv presentere problemstillinger og case innenfor tematikken
 • Studentene som er påmeldt konkurransen velger om de vil jobbe med en forhåndsgitt problemstilling eller egen idé.
 • På finaledagen får hver studentgruppe pitche sin idé for en jury sammensatt av kompetente ressurspersoner på tematikken.
 • Vinner av finalen mottar 10.000 kroner
 • Utover premiepengene, vil alle studentgruppene også ha muligheten til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere i oppdragsgiverne fra næringslivet som presenterer aktuelle problemstillinger på kick-off-dagen. De samme aktørene vil også være tilstede på finaledagen 29. mars.