Veiledning

Trykk her for ein utfyllande brukarmanual.pdf

Sjekk av hovudbrytar er på:

Sjekk at knappen lyser:

Trykk på «All on» (videokanon på, lerret ned)

Knapp 1 for å vise «PC» bilde
Knapp 2 for å vise «Laptop» bilde

Sjekk at PC er på:

Når du er ferdig å bruke utstyret
Trykk «all on» på kontrollpanelet for å slå av videokanona, og få opp lerret.
NB! Ikkje slå av hovudbrytar ( merka 1)