Datalab

Trykk på din campus for å finna din næraste datalab

Bergen - Rom D123

PCer: 24

Dette rommet blir booket til undervisning, men når rommet ikke er timeplanlagt, er det fritt fram for alle å bruke det.

For datalabbene gjelde vanlige ordensregler: Ikke innta mat og drikke ved PC-ene og rydde opp etter seg.

Haugesund- Rom 1093

PCer: 20
Bygg: Hovudbygget
Åpningstider: 08:00-16:00

Programvare:

 • AutoCad 2020 
 • AutoCad Arcitecture 2020 
 • AutoCad Mechanical 2020 
 • AutoCad Plant 3D 2020 
 • Inventor 2020
 • Revit 2020 
 • Chrome 
 • Firefox 
 • Bulding EXODUS Player 
 • Bulding EXODUS V6.3.0 
 • FHC 
 • Matlab 2020a 
 • Aspen HYSYS 
 • Argos 
 • ANSYS 
 • STEPS  
 • FDF 
 • Pathfinder  
 • Pyrosim 
 • CODEYS

Haugesund - Rom 2084

PCer: 38
Bygg: Hovudbygget
Åpningstider: 08:00-23:00 (krever adgangskort) 

Programvare:

 • AutoCad 2020
 • AutoCad Arcitecture 2020 
 • AutoCad Mechanical 2020 
 • AutoCad Plant 3D 2020
 • Inventor 2020 
 • Revit 2020
 • Chrome 
 • Firefox 
 • Bulding EXODUS Player 
 • Bulding EXODUS V6.3.0 
 • FHC 
 • Matlab 2020a 
 • Aspen HYSYS 
 • Argos 
 • ANSYS 2020R2
 • Survey Simulator 
 • STEPS 
 • SAP 2000 
 • FDF 
 • Pathfinder 2019 
 • Pyrosim 2020

Stord - Biblab

PCer: 13
Bygg: Undervisningsbygget 
Visningsflate: TV koblet til lærermaskin 
Åpningstider: 08:00-23:00 (krever adgangskort etter 15:30)

Stord - IKThjelp

PCer: 8
Bygg: Undervisningsbygget 
Åpningstider: 08:00-15:30

Førde - Biblioteket

PCer: 2
Skjermer for tilkopling av eigen datamaskin/macbook: 6 oppe og 3 i kjellaren.
Bygg: Biblioteket 
Åpningstider: 07:00 - 23:00 (krever adgangskort etter 16:00)

Sogndal Fossbygget F200

NB: Kun tilgjengelig for masterstudenter

PCer: 15

Programvare:

 • Adobe Acrobat Reader DC 

 • EndNote 

 • FileOpen 

 • Mozilla Firefox 

 • Google Chrome 

 • Microsoft Edge 

 • Microsoft Office 

 • Silverlight

 • ArcGIS

 • IBM SPSS Statistics

Sogndal Fossbygget F202

PCer: 17

Programvare:
 • Adobe Acrobat Reader DC 
 • EndNote 
 • FileOpen 
 • Mozilla Firefox 
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Office
 • Silverlight
 • A360 Desktop
 • ArcGIS
 • AutoCAD
 • Inkscape
 • SketchUp
 • IBM SPSS Statistics
 • QGIS LTR

Sogndal Fossbygget F208

PCer: 30

 • Adobe Acrobat Reader DC
 • EndNote
 • FileOpen
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Office
 • Silverlight
 • ArcGIS
 • AutoCAD
 • Civil 3D
 • Inkscape
 • Maestro Årsoppgjør
 • IBM SPSS Amos
 • IBM SPSS Statistics
 • RAMMS
 • QGIS LTR
 • Nvivo

Sogndal høgskulebygget kjernehuset

PCer: 24

Programvare:

 • Adobe Acrobat Reader DC 
 • EndNote 
 • FileOpen 
 • Mozilla Firefox 
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Office
 • Silverlight
 • A360 Desktop
 • ArcGIS
 • Matlab
 • NVivo
 • RAMMS
 • REFLEXW
 • Res2dinv
 • RStudio
 • SketchUp
 • IBM SPSS Statistics
 • QGIS LTR

Sogndal - Bibliotek

PCer: 16
Skjermer for tilkopling av eigen datamaskin/macbook: 16
Bygg : 4 Etasje i høgskulebygget
Åpningstider: Døgnåpent (krever adgangskort etter 16:00)