IT-hjelp Haugesund og Stord

IT-hjelpa på Stord og i Haugesund kan hjelpe deg med bl.a. oppkobling til trådlaust nett, utskrift og skrivarproblem og dei ulike IT-verktøya du treng i studiekvardagen.

I Haugesund finn du IT-hjelpa i 3. etasje. (I Sammen sine gamle lokale).
Me er tilgjengelige på måndag til fredag: 08.00-15.30.

På Stord finn du oss i 2. etasje av biblioteket. (Opp trappa og rett fram).
Me er tilgjengelige på måndag til fredag: 08.00-15.30.

Du kan også kontakte IT-hjelpa på e-post it-hjelp@hvl.no og telefon 55 58 58 88.