Vurderingsskjema praksis i drama og anvendt teater

Her finner du vurderingsskjema for hvert enkelt studieår. Ferdig utfylt skjema sendes til fakultetet senest en uke etter praksis er gjennomført.

Studentene skal gjennom obligatorisk praksisopplæring i studiet. Emneplanene for praksis beskriver de ulike praksisperiodene. 

Vurderingsskjema 2. studieår