Praksis i historie

Her finn du praksisinformasjon til deg som er student ved historieutdanninga.

Tidspunkt for praksis

I 5. semester har du praksis på ein relevant arbeidsplass, der du arbeider med aktuelle historiefaglege oppgåver. Dette gir deg ei meir yrkesretta utdanning.

Emneplan

I emneplanen finn du meir informasjon om vurdering, innhald og krav til forkunnskapar. Sjå emneplanen.

Tilrettelegging og særplass under praksis

Dersom du har behov for tilrettelegging vil vi, så langt som mogleg, ta omsyn til dine behov slik at du får god nok praksisundervisning til å gjennomføre studiet og praktisere yrket. Sjå kriterium og korleis du søker.

Lurer du på noke?

Professor
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap