Professor

Oddmund Løkensgard Hoel

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har hatt ei fagstilling i historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane/HVL sidan 2007, frå 2019 som professor.
Programansvarleg for historie og samfunnsfag.
Hovudredaktør for tidsskriftet Heimen (frå 2019).
2009 Ph.d. i historie (NTNU)
1996 Cand.philol. i nordisk språk og litteratur (Universitetet i Oslo).
Fagleg nettstad med digitalt tekstarkiv

Underviser i

 • Samfunnsfagdidaktikk, PPU
 • SA601 Historie 1700-1914, emneansvarleg
 • Rettleiing, bacheloroppgåver i historie
 • Rettleiing, ph.d.
 • SA572 Barndomens og ungdomens historie
 • SA597 Danning og akademisk handverk
 • SA605 Historiefagleg praksis
 • SA606 Historievitskapleg metode

Forskar på

 • Regional og lokal historie
 • Kulturhistorie
 • Politisk historie
 • Språkhistorie
 • Nasjonalisme
 • Modernisering
 • Historiebruk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Folkehøgskulekvinna Mette Dahl – eit portrett

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2020)
 • Nynorskforfattarar reiser heim. Fire Garborg-forteljingar - fire museum

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2020)
 • Samferdsle før bilen – skysstellet i Jostedalen

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2020)
 • Dansk i svensketida

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2019)
 • Dei nynorske prinsippa

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2019)
 • Vis alle