Professor

Oddmund Løkensgard Hoel

Arbeids- og kompetanseområde

Permisjon (100 %) frå 22.10.2021 pga ny stilling i Kunnskapsdepartementet.

Eg har hatt ei fagstilling i historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane/HVL sidan 2007, frå 2019 som professor.

Programansvarleg for historie og samfunnsfag.

Hovudredaktør for tidsskriftet Heimen (frå 2019 til 22.10.2021).

2009 Ph.d. i historie (NTNU)
1996 Cand.philol. i nordisk språk og litteratur (Universitetet i Oslo).

Fagleg nettstad med digitalt tekstarkiv

Underviser i
 • Samfunnsfagdidaktikk, PPU
 • SA601 Historie 1700-1914, emneansvarleg
 • Rettleiing, bacheloroppgåver i historie
 • Rettleiing, ph.d.
 • SA572 Barndomens og ungdomens historie
 • SA597 Danning og akademisk handverk
 • SA605 Historiefagleg praksis
 • SA606 Historievitskapleg metode
Forskar på
 • Regional og lokal historie
 • Kulturhistorie
 • Politisk historie
 • Språkhistorie
 • Nasjonalisme
 • Modernisering
 • Historiebruk
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Jostedalen - a brief historical overview

  (2021)
 • Folkehøgskulekvinna Mette Dahl – eit portrett

  (2020)
 • Nynorskforfattarar reiser heim. Fire Garborg-forteljingar - fire museum

  (2020)
 • Samferdsle før bilen – skysstellet i Jostedalen

  (2020)
 • Dansk i svensketida

  (2019)
 • Vis alle