Studentambassadørar for HVL

Liker du å prate med folk? Er du fornøgd med studiet ditt og ønskjer dele det med andre? Vil du hjelpe andre med å gjere eit godt studieval? Les vidare!

Som studentambassadør er du høgskulen sitt ansikt utad i møte med dei som vurderer å søke utdanning hos oss.  

Dette er ein perfekt deltidsjobb ved sida av studia. Stillinga er timesbasert, og tilsvarar ca. 20 %. Lønnstrinn 32 (ca. 190 kr/t).

Arbeidsoppgåver:

 • Halde presentasjoner om HVL og utdanningane på messer, skulebesøk og open dag på campusane våre
 • Halde campusomvisningar
 • Lage innhald til HVL sine sosiale medium-kanalar
 • Andre oppgåver kan også bli aktuelt

Du kan ha ulike arbeidsoppgåver, alt etter kva du trivst best med.

På messer og skulebesøk reiser du som regel saman med andre HVL-ambassadørar. 

Å vere studentambassadør ved HVL er ein fleksibel, sosial og gøy jobb! Vi tar omsyn til praksis og obligatorisk undervisning. 

Vi ser etter deg som:

 • Er komfortabel med å snakke med folk, også for forsamlingar
 • Er sosial, kreativ, positiv, løysingsorientert og pliktoppfyllande
 • Likar å jobbe saman med andre
 • Har god formidlingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg

Som studentambassadør blir du kjent med studentar frå andre campusar, du lærer presentasjonsteknikk og får god og nyttig arbeidserfaring.

Søknaden bør innehalde:

 • Namn, alder, telefonnummer
 • Studium og campus
 • Kor du er frå
 • Erfaringar/verv
 • Om du har sertifikat, klasse B
 • Kvifor du søker på stillinga
 • Om deg sjølv og kvifor du valde HVL
 • Kva arbeidsoppgåver du kan tenke deg

 

Frist for å søke: 4. september

Aktuelle søkarar blir kalla inn til intervju i september. Dei som får tilbod om stilling gjennomfører obligatorisk opplæring i oktober.

Send søknad

 

Lurer du på noko om stillinga?

Send melding til silje.kathrine.hoyland@hvl.no eller ta kontakt på tlf 55 58 70 38