Studentambassadørar for HVL

Liker du å prate med folk? Er du fornøgd med studiet ditt og ønskjer dele det med andre? Vil du hjelpe andre med å gjere eit godt studieval?

Svarer du ja på minst eitt av spørsmåla, bør du søkje på ekstrajobb som studentambassadør! 

  • Bli kjent med andre studentar 
  • Lær presentasjonsteknikk 
  • Få god og nyttig arbeidserfaring

Som studentambassadør er du høgskulen sitt ansikt utad i møte med folk som vurderer å søke utdanning hos oss. Dette er ein perfekt deltidsjobb ved sida av studia.  

Du representerer høgskulen, faget, yrket og campusen din når vi får besøk, for eksempel på Open dag, eller når vi drar ut og besøker skular og messer. Du reiser som regel saman med andre HVL-ambassadørar, eller studentar frå andre høgskular og universitet.

Du kan òg representere HVL i sosiale medium. Da er du med på å skape innhald til våre kontoar. Å vere studentambassadør ved HVL er ein fleksibel, sosial og morosam jobb! Vi tar omsyn til praksis og obligatorisk undervisning. 

Lurer du på noko om stillinga eller korleis du kan bli studentambassadør?

Send oss ei melding!