Studenter i gruppearbeid (Foto: Terje Rudi)

Studiebarometeret 2022

Sei kva du meiner om kvaliteten på studieprogrammet ditt!

24. oktober fekk alle 2.- og 5.-årsstudentar invitasjon på e-post til å svare på den nasjonale undersøkinga Studiebarometeret. Du kan svare via lenka du får tilsendt, eller logge deg inn via Studiebarometeret sine nettsider.

I år blir du mellom anna spurt om tilbakemelding og rettleiing, bruk av digitale verktøy i undervisinga og korleis ulike arbeidsformer bidreg til læring. Undersøkinga vil gi nyttige og interessante data, både for oss på HVL og på nasjonalt nivå.

Undersøkinga blir gjennomført i regi av NOKUT og Kunnskapsdepartementet. Alle som svarar (nasjonalt) på undersøkinga er med i trekninga av 5 gåvekort på 5000 kroner og 25 gåvekort på 1000 kroner.

Alle klassar ved HVL som har ein svarprosent på 80 % eller meir får pizza av fakultetet.

Resultata for kvart enkelt studieprogram i Noreg blir offentleggjort i portalen studiebarometeret.no.

Undersøkinga er open til 21. november. 

Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet