Studiebarometeret

Sei kva du meiner om kvaliteten på studieprogrammet ditt!

22. oktober får alle 2.- og 5.-årsstudentar ein invitasjon på e-post til å svare på den nasjonale undersøkinga Studiebarometeret. Du kan svare via lenka du får tilsendt, eller logge deg inn via Studiebarometeret sine nettsider

For at vi skal kunne bli betre, er det viktig for oss at du svarar! 

Undersøkinga blir gjennomført i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. 

Alle som svarar (nasjonalt) er med i trekninga av 5 gåvekort på 5 000 kr og 25 gavekort på 1 000 kr. 

Alle klassar ved HVL som får ein svarprosent på 80 % eller meir, får pizza av fakultetet!

Resultata for kvart enkelt studieprogram i Noreg blir offentleggjort i portalen studiebarometeret.no i februar 2020. Du kan sjå resultata frå fjorårets undersøking i portalen.