Utdanningskategoriar hos Lånekassen

I nettsøknaden din på lanekassen.no vel du Høgskulen på Vestlandet som studiestad. Du skal også oppgi ein utdanningskategori. Sjå oversikt over kva kategori ditt studium kjem inn under.