Hopp til innhald

University of KwaZulu-Natal

University of KwaZulu-Natal (UKZN) ligger i Durban, på østkysten av Sør-Afrika. Universitetet har i underkant av 50 000 studenter, fordelt på fem campuser. Undervisningsspråket er engelsk. Utvekslingsavtalen mellom HVL og UKZN gjelder for studenter i grunnskolelærerutdanningen ved studiested Bergen, og omfatter 30 studiepoeng og praksis ved en lokal skole. Både emnene og praksis er forhåndsgodkjent som del av grunnskolelærerutdanningen ved HVL. I emnene som tilbys vil det være fokus på Sør-Afrikas historie og geografi i et utdanningsperspektiv, i tillegg til opplæring i akademisk skriving.

Gjeld for

6.semester ved grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 ved studiested Bergen.

Praktiske forberedelser

Alle som drar på utveksling til Sør-Afrika må søke om studentvisum. Visum utstedes av den sør-afrikanske ambassaden i Oslo.

Studieavgift

Det er ingen studieavgift for HVL-studenter som studerer ved UKZN.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

glu5-10

Du kan dra på utveksling til KwaZulu-Natal i 6. semester. Emnene som tilbys ved UKZN tilsvarer 30 studiepoeng ved HVL. Fokus vil være på Sør-Afrikas historie og geografi, med vekt på skole og utdanning. Emnene tar også for seg akademisk skriving. UKZN tilbyr også praksis ved lokale barne- og ungdomsskoler, som blir godkjent på lik linje med praksis i norsk skole. I praksis vil HVL-studenter få innblikk i sør-afrikansk skolehverdag gjennom observasjon og undervisning, og vil også få veiledning og oppfølging fra faglærere ved UKZN.

Det vil også være mulig å ta engelskemner ved UKZN

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til KwaZulu-Natal i 6. semester. Emnene som tilbys ved UKZN tilsvarer 30 studiepoeng ved HVL. Fokus vil være på Sør-Afrikas historie og geografi, med vekt på skole og utdanning. Emnene tar også for seg akademisk skriving. UKZN tilbyr også praksis ved lokale barne- og ungdomsskoler, som blir godkjent på lik linje med praksis i norsk skole. I praksis vil HVL-studenter få innblikk i sør-afrikansk skolehverdag gjennom observasjon og undervisning, og vil også få veiledning og oppfølging fra faglærere ved UKZN.

Det vil også være mulig å ta engelskemner ved UKZN