Stockholm University

Stockholms Universitet ligg vakkert til rett nord for Stockholm sentrum. Det er eit stort universitet med omlag 33.000 studentar og 1600 doktorgradskandidatar. Forskare ved HVL har eit samarbeide med forskarar på Stockholms Universitet innanfor matematikkdidaktikk og master og PhD studentar på ulike studieprogram som studerar matematikk kan dra nytte av dette ved å studere 3-6 månader i Stockholm.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Studieavgift

Som Erasmus+ student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen. Du vil kunne søkje om å få eit stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL.

Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med omsyn til val av emne.

Kva kan du studere?

Master i undervisningsvitenskap

Du kan reise på utveksling i samband med fagdidaktisk fordjuping i matematikk i emne 4, vanlegvis i 2. semester. Alternativt kan du reise til Stockholm i samband med arbeidet på ei masteroppgåve innanfor matematikk.

Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser

Avtal med veileder når det passer å dra på utveksling. Avtalen gjelder deg som forskar på matematikkdidaktikk.

Master i barnehagekunnskap

Du kan reise på utveksling i 2. semester og ta valemne innanfor matematikk. Alternativt kan du reise til Stockholm i samband med arbeidet på ei masteroppgåve innanfor matematikk.