Silesian University of Technology, Gliwice

Silesian University of Technology har nærare 23 000 studentar fordelt på campusane Gliwice, Katowice og Zabrze. Haustsemesteret i Polen startar i byrjinga av oktober og varer til midt i februar. Vårsemesteret startar midt i februar og varer til slutten av juni.

 

Gjeld for

Studiestad Førde og studiestad Sogndal

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Erasmus+ -student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen og du kan få eit Erasmus+-stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ved det fakultetet du høyrer til. Ein godkjend søknad inneber mellom anna at du har fått ei fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserar kva du skal gjere medan du er på utveksling og at disse aktivitetane blir godkjend som del av utdanningsplanen din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med omsyn til val av emne.