University of Copenhagen

På University of Copenhagen studerer rundt 40 000. Universitetets fire ulike campusar ligg alle i København.

Haustsemesteret i Danmark varer frå august/september til desember. Vårsemesteret startar i januar, og varer til mai/juni.

Gjeld for

Campus Sogndal og Bergen

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Nordplus-student betalar du ikkje skulepengar ved denne institusjonen. Som regel vil du kunne få eit Nordplus-stipend på toppen av støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Studenter som tar bachelorgrad i idrett i Bergen kan reise på utveksling til København i 5. semester. Studenter som tar bachelorgrad i idrett eller friluftsliv i Sogndal kan reise i 6. semester.