Hopp til innhald

University of Southern Denmark

Rundt 32 000 studentar er tilknytt University of Southern Denmark, rundt 20 % av desse er internasjonale studentar. Institusjonen sin hovudcampus ligg i Odense, men SDU har óg kampusar i Esbjerg, Kolding, København, Slagelse, Sønderborg og Flensborg. Haustsemesteret i Danmark varer frå august/september til desember. Vårsemesteret startar i januar, og varer til mai/juni.

Gjeld for

Bachelorgradar i idrett/kroppsøving og friluftsliv ved campus Sogndal.

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Nordplus-student betalar du ikkje skulepengar ved denne institusjonen. Som regel vil du kunne få eit Nordplus-stipend på toppen av støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til University of Southern Denmark i 6. semester.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til University of Southern Denmark i 6. semester.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til University of Southern Denmark i 6. semester.