Hopp til innhald

University of Aberdeen

The University of Aberdeen vart stifta i 1495 og er dermed eitt av Storbirtannias eldste universitet. Det reknast altså som eitt av "the ancient universities". Universitetet slik det fremstår i dag vart stifta i 1860 som ei sammanslåing av King's College og Marischal College. Universitetet har omlag 13 500 studentar, frå bachelor til PhD-nivå.

Aberdeen ligg nordaust i Skottland. Byen er bygd opp med stein frå dei rike granittforekomstane i området, noko som gir byen ein heilt spesiell sølv-farge. Etter at olje vart oppdaga i Nordsjøen på 1970-talet, vart Aberdeen kjend som hovudstaden for offshore-olje i Europa.

Gjeld for

Community music, campus Stord

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Språkkravet er minimum B2 i Engelsk på skalaen Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Community Music

Du kan reise på utveksling til the University of Aberdeen i løpet av bachelorutdanninga di ved HVL.