Chinese Academy of Sciences

No kan du som er student på bachelorprogrammet i kjemi få stipend til å skrive bacheloroppgåve i Beijing saman med eit forskingsprosjektet som skal lage miljøvenleg og berekraftige batteriteknologi og energiløysingar ved bruk av ionisk væske og nanoteknologi. HVL har stipend til 2-3 studentar som ønsker å skrive bacheloroppgåva si i Beijing med rettleiing frå Bergen og Beijing.

Praktiske forberedelser

Du treng visum for å studere i Kina. Som del av visumsøknaden må du levere fingeravtrykk ved den kinesiske ambassaden i Oslo. Ver mersam på at ventetida for å gjere dette kan vere lang.

Studieavgift

Det er inga skolepengar for å studere ved CAS. Prosjektet har fått støtte gjennom UTFORSK og er del av HVLs samarbeidsavtale med Chinese Academy of Sciences. Studentar som drar i 2020 får i tillegg:

Kva kan du studere?

Bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi og industriell kjemi

Du kan reise på utveksling til Chinese Academy of Sciences i 6. semester for å skrive bacheloroppgåve og ta eit valemne.

Bacheloroppgåva kan ha ei problemstilling innan batteriteknologi og syntese av nye ioniske væsker til bruk som elektrolytt i batteri.

Fordelar med utvekslinga: