Hopp til innhald

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia har campuser på fem forskjellige steder i fire forskjellige byer langs den svensk-finske kysten: I Vasa, Åbo, Raseborg og Jakobstad. Skolen har til sammen 4000 studenter og 300 ansatte, og er den største svenskspråklige høgskolen i Finland.

Vasa har ca. 67 000 innbyggere og er en tospråklig kommune med finsk som majoritetsspråk og svensk som minoritetsspråk. Rundt 25 % av befolkningen har svensk som morsmål. Byen ble grunnlagt i 1606, og under borgerkrigen i 1918 var Vasa hovedstad i Finland.

Gjeld for

Jordmorutdanning

Språk

Det kreves ingen spesiell språktest og undervisning foregår på svensk. En god del kurs/moduler gis også på engelsk. Et fireukers språkkurs i svensk tilbys for alle Erasmus-studenter som vil studere på svensk.

Studieavgift

Nordplus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen. Som regel vil du kunne få et Nordplus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Master i jordmorfag

Du kan reise på utveksling i 2. studieår, fortrinnsvis i 3. semester. Utvekslingen skjer gjennom Nordplusnettverket Nordejodemoderen.