Landssjúkrahúsid

Sykehuset har om lag 600 fulltidsstillinger.

Gjeld for

Master i Jordmorfag

Språk

Færøysk snakkes av 80 000 mennesker, i første rekke på Færøyene, hvor det har vært offisielt språk siden 1937. De lærer også å snakke og skrive dansk på skolen, eller "nordisk" som mange kaller det (en blanding mellom alle de nordiske språkene).

Studieavgift

Nordplus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen. Som regel vil du kunne få et Nordplus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Master i jordmorfag

Du kan reise til Færøyene i 3. semester av mastergraden for praksisopphold, datainnsamling eller lignende.