Hopp til innhald

Karolinska Institute

Karolinska Institutet (KI) er et av verdens ledende medisinske universiteter. KI er statlig drevet og delt opp i 22 relativt selvstendige institusjoner som driver med forskning og utdanning. I Sverige står KI for den største andelen av medisinske, akademiske forskningen og har det største tilbudet av helsefaglige utdanninger. KI har i dag rundt 4000 ansatte og ca. 6000 heltidsstudenter.

Gjeld for

Fysioterapi.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Det undervises som regel på svensk, men enkelte kurs er på engelsk. Det kreves ingen spesiell språktest dersom du skal ha praksis eller studere på svensk. Språkkravet (engelsk) for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i fysioterapi

Studenter kan reise på utveksling til Stockholm i 3 måneder i forbindelse med praksisperioden i 6. semester. Utvekslingsperioden blir da fra begynnelsen av januar til begynnelsen av april.

italic

Dette avhenger imidlertid av at institusjonen kan finne egnede praksisplasser, ta kontakt med faglig kontaktperson ved interesse.