University of Strathclyde

University of Strathclyde er et av 4 universiteter i Glasgow og er det 3. største universitetet i Skottland med ca. 29 000 fulltids- og deltidsstudenter. I dag studerer studenter fra over 100 land ved University of Strathclyde, og ca. 9 % av studentene er internasjonale.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Språk

Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 i engelsk på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Som Erasmus-student betaler du ingen studieavgift ved denne institusjonen, tvert imot får du et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Energiteknologi

Dere kan reise ut i 5. semester og ta valgfag ved Department of Design, Manufacture & Engineering Management. Dette må imidlertid klareres med studieprogrammet deres i forkant, pga. semesteret går fra september til slutten av januar.

Allmenn maskinteknikk

Dere kan reise ut i 5. semester og ta valgfag ved Department of Design, Manufacture & Engineering Management. Dette må imidlertid klareres med studieprogrammet deres i forkant, pga. semesteret går fra september til slutten av januar.

Marinteknikk

Dere kan reise ut i 5. semester og ta valgfag ved Department of Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering. Dette må imidlertid klareres med studieprogrammet deres i forkant, pga. semesteret går fra september til slutten av januar.

Produksjonsteknikk

Dere kan reise ut i 5. semester og ta valgfag ved Department of Design, Manufacture & Engineering Management. Dette må imidlertid klareres med studieprogrammet deres i forkant, pga. semesteret går fra september til slutten av januar.

Undervannsteknologi - drift og vedlikehold

Dere kan reise ut i 5. semester og ta valgfag ved Department of Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering. Dette må imidlertid klareres med studieprogrammet deres i forkant, pga. semesteret går fra september til slutten av januar.