Hopp til innhald

Umeå University

Umeå University er Sveriges mest nordliggende universitet og med sine 31 000 studenter det også et av Sveriges største. Høstsemesteret varer fra midten/slutten av august til desember/januar, og er derfor ikke så godt egnet til utveksling for norske studenter, mens vårsemesteret varer fra midten av januar til midten av juni.

Umeå er en viktig industriby med trevare- og treforedlingsindustri, karosserifabrikk og mer. Bykjernen Umeå har 79 594 innbyggere (31. desember 2010), mens kommunen har rundt 110 000 innbyggere. Umeå fikk bystatus i 1588 av Johan III av Sverige. Harstad er den norske venskapsbyen.

Gjeld for

Bioingeniør.

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Det undervises som regel på svensk, men en rekke kurs og studieprogrammer undervises på engelsk. Hvis du skal studere på svensk er det ikke noen spesielle språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål. Skal du studere på engelsk, så er språkkravet B2 på CEFR-skalaen. Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i bioingeniørfag

Du kan ta hovedprosjekt i Umeå fra midten av mars til midten av juni i 6. semester.