Kaja hjelper mennesker å mestre hverdagen

Ergoterapeut Kaja Bredesen synes det beste med jobben sin er å hjelpe mennesker til å oppleve mestring og være mest mulig selvstendige i egne liv.  

Navn: Kaja Bredesen
Alder: 25 år
Kommer fra: Sørumsand
Studerte: Bachelor i ergoterapi ved HVL, campus Bergen
Jobbar nå: Hjelpemiddelhuset, Bergen kommune

Hun jobber nå på Hjelpemiddelhuset under etat for aktivitet og mestring i Bergen kommune. Der jobber hun med hjelpemiddelformidling, som blant annet innebærer enkle kartlegginger av funksjon, og vurdering av behovet for hjelpemiddel.

- Enkelt fortalt kan brukere og pårørende med timeavtale møte direkte opp i våre lokaler og få vurdert sitt hjelpemiddelbehov, før de så får et egnet hjelpemiddel, forklarer Kaja.

Som ergoterapeut har man en unik kunnskap til å kunne se samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Jeg bruker denne kunnskapen til å fremme forebyggende tiltak som gjør at mennesker blir i stand til å mestre hverdagen best mulig basert på det utgangspunktet de har.

Kaja Bredesen

Bruker kunnskapen

Hun har med seg verdifull kunnskap fra studiet ved HVL i jobben som ergoterapeut.

- Ofte erfares og bedømmes helse i forhold til hva folk finner det rimelig å forvente ut fra alder, sykdomsbyrde og sosial situasjon. Som ergoterapeut har man en unik kunnskap til å kunne se samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Jeg bruker denne kunnskapen til å fremme forebyggende tiltak som gjør at mennesker blir i stand til å mestre hverdagen best mulig basert på det utgangspunktet de har.

- Er det noe du skulle ønske du visste før du begynte å jobbe?

-  Det kan være lurt å være bevisst på hva man ønsker å bruke av kunnskap du har tatt til deg under studietiden. Det er også viktig å huske på at alle jobber gir erfaringer som kan være gode å ta med videre i arbeidslivet. Det viktigste er at man trives på jobb og vet hva som gjør at man trives med det man gjør.

Perfekt studentby

Kaja studerte ved campus Bergen, og syns det var midt i blinken.

- Bergen er den perfekte studentby! En storby som likevel er liten nok til at man kommer seg raskt fra A til B, og som har den perfekte kombinasjonen mellom byliv og friluftsliv. Pluss at regnfulle dager gjør det lettere å lese til eksamen!

Hun vil absolutt anbefale andre å studere ergoterapi.

- Ergoterapi er et veldig spennende og fremoverlent helsefag. Helse er noe som angår alle og enhver og noe alle har et forhold til. Som ergoterapeut har man fokus på å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse, og jeg synes dette er et annerledes og moderne syn på helse.

Tilbake på HVL for å presentere funn

Nylig var Kaja og de to hun skrev bacheloroppgave sammen med tilbake på HVL for å presentere funnene fra studien de gjorde, og hvordan disse så langt har vært med på å forme dem i arbeidet deres. Oppgaven satte lupen på ergoterapeuters erfaringer med å bidra til bærekraftige helsetjenester.

- Det kom frem i prosjektet at ergoterapeuter opplever sitt fag og sin kompetanse som bærekraftig. Men at de ofte blir hindret i å arbeide på en måte som er bærekraftig grunnet mangel på forståelse fra systemnivå, og at fokuset i dagens helsetjenester er preget av sykdom og pleie fremfor forebygging, mestring og deltakelse. Helse er et relativt fenomen. Fremtiden for en bærekraftig helsetjeneste innebærer å prioritere mer forebyggende arbeid og å synliggjøre kompetansen til ergoterapeuter. Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den enkelte – og det lønner seg for samfunnet.