Bokskap på campus Bergen

Vil du ha ditt eget bokskap på campus? Bokskapene tildeles for ett studieår om gangen.

Salg av hengelåser og tildeling av bokskap for 2018/2019 starter mandag 20. august kl 08.15–15.00. I tidsrommet 20. august til 24. august vil det være egen stand ved trappehuset ved 2C på Kronstad. Fra uke 35 er det salg og tildeling fra Servicetorget i 1. etasje på Kronstad. I Møllendalsveien blir det salg av hengelåser og tildeling av bokskap fra Servicetorget i 1. etasje fra 20. august kl 08.00.

En hengelås koster 90 kroner. Selv om bokskapene tildeles for ett studieår om gangen, kan samme hengelås brukes gjennom hele studietiden.

Hengelåsene har kodelås med selvvalgt kode. Det er ikke tillatt å henge opp andre hengelåser enn de som HVL selger. Andre hengelåser vil bli klippet.

Vær vennlig å ikke merke skapene med navn og andre kjennemerker.

Når studieåret går mot slutten, må du huske å fjerne hengelåsen din. Ellers vil låsen bli klippet og skapet bli tømt. Siste frist for tømming av bokskap våren 2018, var 15. juni.