Bokskap på campus Bergen

Vil du ha ditt eget bokskap på campus? Bokskapene tildeles for ett studieår om gangen.

En hengelås koster 90 kroner. Selv om bokskapene tildeles for ett studieår om gangen, kan samme hengelås brukes gjennom hele studietiden.

Hengelåsene har kodelås med selvvalgt kode. Det er ikke tillatt å henge opp andre hengelåser enn de som HVL selger. Andre hengelåser vil bli klippet. Vær vennlig å ikke merke skapene med navn og andre kjennemerker.

Når studieåret går mot slutten, må du huske å fjerne hengelåsen din. Ellers vil låsen bli klippet og skapet bli tømt. 

Siste frist for tømming av bokskap på Kronstad våren 2020, er 19. juni.

Grunnet flytting er siste frist for å tømme bokskap i Møllendalsveien 29. mai 2020. Du må bruke inngang M8, og du kommer deg inn i bygget kl. 08.00–15.00 med studentkort/adgangskort.