Bokskap på campus Bergen

Vil du ha ditt eget bokskap på campus? Bokskapene tildeles for ett studieår om gangen.

Som student i Bergen kan du ved studiestart kjøpe hengelås og få tildelt bokskap ved Garnes stasjon F-blokk mellom kl. 08.00-19.00, 3-4 ukedager etter du har lasta opp bilde. samt lørdag mellom kl.12.00-15.00. Etter studiestart ta kontakt med Servicetorget.

Det er ikke tillatt å henge opp andre hengelåser enn de som HVL selger. Andre hengelåser vil bli klippet. 

En hengelås koster 130 kroner. Selv om bokskapene tildeles for ett studieår om gangen, kan samme hengelås brukes gjennom hele studietiden. Hengelåsene har kodelås med selvvalgt kode.

Vær vennlig å ikke merke skapene med navn og andre kjennemerker.

Når studieåret går mot slutten, må du huske å fjerne hengelåsen din. Ellers vil låsen bli klippet og skapet bli tømt.