ØAA115 Innovation and Entrepreneurship

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • SDG235 (1) - Innovasjon, entreprenørskap og bærekraft - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • FOA044 (1) - Nyskaping og entreprenørskap - Reduksjon: 5 studiepoeng